25 Best Rakim Songs

of 2621Photo
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim
 • Rakim

"Teach the Children"

On this track, Rakim stays true to the 5 Percent Nation's tenet of passing on the wisdom. 

(Photo: Universal Music Group)

More Photo Galleries

connect

Related Topics