Tiny & Toya | T.I. AND TINY

of 1010Photo
  • life FB InaugurationWeekend TinyTI
  • msc fb GrammyParty TITiny
  • life fb vdaycouples ti tiny2
  • tiny ti fb
  • lifestyle FB Grammy09RedCarpet TI Tiny
  • msc fb RussellSimmonsInaugBall TITiny
  • msc fb TI Tiny 070809
  • msc fb TIFarewell 9
  • msc fb tiandtiny
  • fb tameka cottle and ti
Tiny and T.I.

Both Tiny and Toya attended the '09 Grammy Awards, but Tiny represented an incarcerated T.I. at the '09 BET Awards.