Gladys Knight & The Pips - Lovin' On Next To Nothin'

Music video by Gladys Knight & The Pips performing Lovin' On Next To Nothin'. (C) 1987 Geffen Records

Coming Next